Zámek Jílové

Zámek v Jílové patří mezi velmi cenné ale málo doceněné památky saského renesančního stavitelství v severních Čechách. Byl vystaven ve 2. Polovině 16. Století jako centrum samostatného jílovského panství, které se oddělilo od hradu Blansko.

 

Pevnost Königstein

Pevnost Königstein se nachází jen 13 km od česko-saské hranice. Ještě ve 13. stol. patřila pevnost k Českému království a od 15. stol. patří Königstein k Sasku. Díky své 750leté historii patří dnes pevnost k nejpůsobivějším pevnostem v Evropě.

Pevnost disponuje bezbariérovým přístupem.

 

Zámek Weesenstein

Zámek Weesenstein je bývalý hrad nabízející pohled do historie a stavebních slohů od doby gotiky. Je zde umístěna výstava (mj. i v českém jazyce) o životě a působení pánů z Bynova (von Bünau), jednoho z nejváženějších šlechtických rodů, který odsud založil několik linií pokolení v Sasku a v Čechách.

 

Hrad Stolpen

Historie hradu Stolpen je spojena se slovanskou tradicí. V kronice “Chronica Boemorum” pražského kronikáře Cosmase je poprvé zmiňován kolem r. 1121. Na začátku 13. stol. se hrad stal majetkem biskupů z Mišně. Už v r. 1241 si tito biskupové nechali potvrdit své majetky v Lužici (mezi nimi Stolpen) českým králem Václavem. Tzv. “Hornolužická pohraniční listina” podepsaná na Königsteinu je dnes považována za první pohraniční smlouvu mezi Saskem a Českou republikou.

 

Zámek Rammenau

Barokní zámek Rammenau najdeme v místě, kde se setkává Západní Lužice s Horní Lužicí. Zámek, který necha v letech 1720-1737 vybudovat polský královský komoří Ernst Ferdinand von Knoch, patří k nejkrásnějším venkovským barokním komplexům v Sasku. Komplex tvoří vlastní zámek, park a hospodářské budovy. Klasicistně-iluzionistická malba architektury, okázalé sály a přepychové komnaty Vás přenesou do doby 18. století.

 

Etnologické museum v Herrnhutu

Muzeum v Herrnhutu založené v roce 1878 je úzce spojeno s dějinami Jednoty bratrské (Moravská církev) a její od roku 1732 provozované celo-světové misie. Toto muzeum vystavuje ve své expozici předměty, které misionáři nashromáždili od různých národů.

 

Park miniatur ve Wehlen

Najdete tady více než šedesát exponátů, zahrnující budovy, pískovcové skalní útvary, vodní toky, vozidla. Vlaky projíždějí modelovou železnicí a pohybují se i modely lodí. Spatříte zde i model elektrického výtahu v Bad Schandau. Krajinu v miniaturní podobě doplňují funkční historické modely lodí, poštovní stanice s poštovním dostavníkem, železnice. Nechybí ani oblíbené výletní cíle s hrady, zámky a dalšími historickými objekty a technickými památkami.

 

Zámek Duchcov

Původně renesanční zámek z konce 16. století byl do roku 1707 v barokním slohu rozšířen a v letech 1812-18 jeho zevnějšek klasicistně upraven. Duchcov snad nejvíce proslavil pobyt Giacoma Casanovy, který na zámku sloužil na sklonku svého bouřlivého života jako knihovník a také zde zemřel a je pochován. Na jaře 2011 zprřístupněna první část obnoveného Valdštejnského muzea.

 

Zámek Krásný Dvůr

Dějiny zámku a panství Krásný Dvůr jsou spojeny s historií rodů Černínů. Plány pro přestavbu jejich někdejšího letního sídla vypracoval přední barokní architekt František Maxmilián Kaňka. Podle jeho projektu se bývalá renesanční tvrz změnila na ušlechtilou střízlivou stavbu jednoduchých a přehledných tvarů. Hrabě Josef Černín i architekt měli hluboké porozumění pro prostorové nároky zámecké barokní architektury.

 

Rotunda na Řípu

K hoře Říp, která tvoří výraznou dominantu Polabské nížiny, se vztahuje pověst o příchodu praotce Čecha, a je tak od nepaměti jedním ze základních symbolů české státnosti. Na vrcholu stojí o samotě kaple zasvěcená sv. Jiří a sv. Vojtěchu. Románská rotunda s polokruhovitou apsidou a válcovou západní věží byla roku 1126 obnovena knížetem Soběslavem I. na paměť jeho vítězství nad římským císařem Lotharem v bitvě u Chlumce. Rotunda dovršuje a uzavírá vývoj tohoto typu staveb v Čechách.