Cestovní podmínky

I. ÚVOD

Cestovní agentura Julia-tour (dále jen CA), IČ:66635454, je autorizovaným prodejcem cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny cestovní kanceláře, s kterými spolupracujeme, jsou pojištěny proti úpadku CK podle zákona č.159/1999sb.

II. CENA

Ceny naší cestovní agentury Julia-tour jsou totožné s cenami zastupovaných cestovních kanceláří, včetně slev a věrnostních programů. Ceny zájezdů jsou konečné. Obsahují ubytování, stravování, dopravu, pojištění proti úpadku CK, letištní a bezpečnostní  taxy, pokud není uvedeno jinak.

III. OBJEDNÁVKA

Při objednávání zájezdu musí cestovní agentura ověřit, zda je daný zájezd volný. Po ověření dané kapacity kontaktuje klienta telefonicky nebo e-mailem.

IV. CESTOVNÍ SMLOUVA

Po rezervování zájezdu je klientovi zaslána vyplněná cetovní smlouva s cestovními a platebními pokyny. A to dle přání zákazníka - faxem, e-mailem nebo poštou. Pro zákazníka jsou závazné termíny platby, zálohy nebo doplatku a cestovní agentura nezodpovídá za následky zpožděné platby.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba zájezdu je většinou tvořena 50% zálohou a 50% doplatkem. Záloha je splatná dnem podpisu cestovní smlouvy klientem a doplatek je klient povinnen zaplatit nejpozději do 30-ti dnů před zahájením zájezdu. Pokud se jedná o zájezd objednaný v kratší lhůtě 30-ti dnů či o last minute, musí být uhrazena celá částka zájezdu. Částka musí být uhrazena na číslo účtu dané cestovní agentury (Julia-tour) převodem nebo složením na účet pod přidělením variabilního symbolu, které se musí rovnat číslu rezervace.

VI. DOKLADY

Vouchery, letenky a další potřebné informace k odcestování zasílá CA nebo CK nejpozději do 3 dnů před odjezdem.

VII. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

Zákazník má právo:

  • na informace ohledně pořádaného zájezdu
  • na poskytnutí zaplacených služeb
  • odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu

Zákazník je povinnen:

  • poskytnout cestovní agentuře potřebné informace
  • uhradit danou částku zájezdu do daného termínu
  • řídit se pokyny cestovní agentury a cestovní kanceláře
  • uhradit storno poplatky, odstoupí-li zákazník od smlouvy

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH DAT ZÁKAZNÍKA

Cestovní agentura Julia-tour se řídí zákonem o ochraně osobních dat. Zavazuje se nešířit a nevyužívat osobní údaje zákazníka k jiným účelům než je  nezbytné k objednání  a zprostředkování vyžádaného zájezdu.

IX. ODMÍTNUTÍ OBJEDNÁVKY

Právo na odmítnutí objednávky si cestovní agentura vyhrazuje, pokud neobdrží od klienta včas potřebné informace nebo jsou dané informace falešné, neúplné, nepřesné.

X. STORNO POPLATKY

Storno poplatky, určené danou cestovní kanceláří, je zákazník povinnen uhradit při odstoupení od smlouvy. Cestovní agentura si storno poplatky neúčtuje.